Lean Culture Oy kouluttaa ja valmentaa!


Luennot - Workshopit

Kehitysprojektit - Coaching/mentorointi

Lean-agentti- ja valmentajakoulutukset

Lean-johtaminen voidaan soveltaa käytännössä mihin tahansa toimintaympäristöön oli kyse sitten tuotanto-, rahoitus-, vakuutus-, logistikka-, palvelu- tai julkishallinnon yrityksestä tai yhteisöstä.

Luennot -
Workshopit

Lean Culture Oy järjestää Lean-perehdytystä ja valmennusta räätälöidysti asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Koulutuksia ja valmennuksia toteutetaan joko asiakkaan omissa tiloissa tai talon ulkopuolella.

Koulutamme ja valmennamme asiakkaita myös hyödyntämällä digitaalisia etäyhteyksiä. 

"Pörin esitys oli loistava, sillä hän kertoi värikkäästi leanin peruskäsitteistä sekä konkreettisista esimerkeistä. Lisää tällaista."

"Koulutus oli niin huippu, ylitti odotukseni, olin ihan liekeissä LEAN-koulutuksen päätyttyä, tästä on hyvä alkaa opettelemaan Lean-ajatusmallia."

"Heikin ammattitaito ja kokemus puhuvat puoletaan. Leaniin sai tätä kautta ihan uusia näkökulmia."

"Mahtava kouluttaja. Haastava asia mielenkiintoisilla ja käytännönläheisillä esimerkeillä höystettynä."

"Olen erittäin tyytyväinen. Vuosikausiin paras koulutus, missä olen ollut."

Kehitysprojektit - Coaching/mentorointi

Toteutamme myös pitkäkestoisempia kehitysprojekteja tuottavuuden parantamiseksi ja jatkuvan parantamisen kulttuurin luomiseksi. Johdon/esimiesten Lean-coaching on osa palveluvalikoimaa. 

Tuemme asiakkaidemme ongelmanratkaisujen menestyksellistä eteenpäin viemistä.

"Tarkkaan mietitty projektin eteneminen. Lähipäivät rakennettu hyvin eteneviksi ja mielenkiintoisiksi. Onnistuttiin erinomaisesti saada koko ryhmä mukaan."

"Onnistuimme todella hyvin kehittämään valitsemaamme kehityskohdetta. Rupesi toimimaan heti. Innostava, motivoiva ja mahtava ohjaaja."

Lean-agentti- ja valmentajakoulutukset

Koulutamme organisaatioihin sisäisiä muutosagentteja (Lean-agentti) sekä Lean-valmentajia.  


"Loistava erittäin käytännönläheinen koulutuskokonaisuus ja loistava kouluttaja."

"Monipuolisesti käsitelty ja koulutettu kokonaisuus, ei "höttöä" vaan konkretiaa."

"Kaikki oli positiivista! Koulutus innostava, kouluttaja innostava! The Best!"

"Huippua olla Lean-agentti, kiitos!"

Mitä Lean on?

Lean on johtamisfilosofia

Lean on maailman levinnein johtamisfilosofia, jota hyödynnetään kaikilla toimialoilla. Myös Suomessa kiinnostus Leaniin on kasvanut tietoisuuden lisääntyessä, ja useissa yrityksissä on Lean-oppeja jo alettu soveltaa. Keskeistä Leanissä on asiakasarvoon keskittyminen, turhan eliminointi, toimintojen jatkuva parantaminen ja ihmisten arvostaminen. 

Leanin taustaa

Lean pohjautuu alun perin Toyotan tapaan toimia. Leania on lähinnä pyritty hyödyntämään sen menetelmiä ja työkaluja käyttäen, mutta kokonaisvaltaista jatkuvan parantamisen kulttuuria on harvoin saavutettu, koska kokemusperäinen ymmärrys Lean-filosofiasta on ollut puutteellinen. Kuitenkin vielä suurin osa suomalaisista yrityksistä ja niiden työntekijöistä eivät tiedä, mitä Lean on ja mistä siinä on kysymys.

Leanilla tuottavuutta

Leanin periaatteita, menetelmiä ja työkaluja käyttämällä voidaan saavuttaa hämmästyttäviä tuloksia tuottavuuden kasvussa ja kilpailukyvyn parantamisessa. Leanin perustavoitteena on saada samalla panoksella enemmän, ei samaa vähemmällä. 

Leanilla työtyytyväisyyttä

Lean-kulttuurin ja Lean-johtamisen ymmärtäminen on se viisastenkivi, jonka kautta jatkuvan parantamisen kulttuuri luodaan menestyksekkäästi. Tällä pystytään vaikuttamaan myönteisesti työhyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen, joilla on olennainen merkitys työntekijöiden työssä jaksamiseen. 

Lean Culture Oy
Puh.+358 400 454757
Mäkituvantie 9, 01510 Vantaa
Y-tunnus: 2621611-7